Co je vlastně detektor kovu?

Detektor kovu, tak jak už z názvu vyplývá, je zařízení, které reaguje na kov, pokud se vyskytne v jeho těsné blízkosti.

Nejstarší průmyslový detektor kovu vyrobil a patentoval Dr. Gerhard Fisher v USA již v roce 1931. Jeho přístroj FISHER m-scope byl tehdy používán hlavně pro lokalizaci rudných ložisek a těžbu.

V dnešní době se na trhu vyskytuje řada firem, zabývající se detektory kovů, ale pro představu - tím úplně nejjednodušším je detektor skládající se z oscilátoru a cívky, jež vyzařuje střídavé magnetické pole. Pokud se tak do oblasti cívky dostane elektricky vodivý kov, začne se tvořit střídavé magnetické pole. A právě malou změnou v magnetickém poli takto můžeme detekovat kovový předmět, což se nejčastěji děje pomocí zvukového či obrazového výstupu.

Kompletní nabídku pro detektory kovů a detektor kovů naleznete zde:  http://www.detektory.cz                                http://www.detektorkovu.cz

Nejstarší průmyslový detektor kovu byl vyroben už ve třicátých letech dvacátého století a tehdy se využíval pro těžbu. Stejně tak se dal využít při odminování, pro odhalení zbraní (jakou jsou například bodné či střelné zbraně na letištích), v archeologii, a v neposlední řadě při velmi oblíbené činnosti, kterou se stalo hledání pokladů. Je to tím, že každý novodobý lovec pokladu má svůj sen najít nějaké staré mince nebo zlaté a stříbrné šperky. Nejeden detektor web nám přináší množství užitečných informací, že detektoring v dnešní době nejsou pouze a jenom hledači pokladů s detektorem kovů. Detektory se rovněž používají v průmyslu a své místo na slunci si našly i při detekci neznámých těles v potravinách, ale také ve stavebnictví při detekci ocelových výztuží do betonu.